Luật chơi Roulette với cược trong

Game Roulette trực tuyến rất phổ biến vì nhiều hơn những lý do, bao gồm dễ chơi và tốc độ hơn. Ở một casino truyền thống, dealer vẫn luôn phải dọn sạch số tiền cược thua trên bàn cược chơi, tính toán mức cược thắng, bán chip, xoay banh, và sẽ bắt đầu lại toàn bộ quá trình trên liên tục. Các trò chơi tham gia được có thể nhanh khi các người tham gia chơi làm nhanh. Bạn sẽ tìm thấy có rất nhiều dạng cược khác nhau trên bàn cược roulette, hầu hết trò chơi sẽ được nói bên dưới. Ngoài ra, các người tham gia chơi trực tuyến có thể chọn các vòng xoay tròn một số 0 cũng như nhiều vòng xoay tròn khác. Xin hãy nhớ rằng nhiều vòng tròn thì vui hơn, nhưng hiển nhiên rằng bạn sẽ cược nhiều hơn mỗi vòng tròn và hiểu rõ hơn các dạng cược trong?

Luat choi Roulette voi cuoc trong

Cược một Số Đơn

Người tham gia chơi có thể cược thẳng trên một số đơn bằng cách đặt cược hoàn toàn vào hộp quay số. Khi quả banh lăn vào đúng ô chọn cược thì mức chi trả là tỷ lệ 1 ăn 35. Nếu nó vào ô chọn cược khác thì tiền cược mất.

Đánh cược Hai Số

Cược hai số ở đây có nghĩa là cược chia. Người tham gia chơi có thể cược lên hai số bằng cách đặt cược thấp ở giữa hai số trên bàn xoay tròn. Khi một trong hai số cược trúng thì tỷ lệ thanh toàn tiền cược sẽ là 1 ăn 17.

Đánh cược Ba Số

Cược ba số có nghĩa là cược dãy. Cược dãy tức là cược có ba số cược, bao gồm “giỏ” một cược được ra là “1”, “2” và “0” – hoặc “0”, “00” – “2” hoặc thậm chí “00”, “2” và “3” sẽ có ba số cược và đặt cược 1 ăn 11. Một chup có thể được bao gồm ba số cược chéo, gọi là cược “dãy”, chẳng hạn như “1” – “2” – “3” bằng cách đặt cược một chịp lên nửa số cược “1” và một số cược nửa trong khu vực từ các số “1-12”. Trong trường hợp bắt đầu chỉ nên cược từ các số từ 1-3, nó không bao gồm cược số trên khu vực “1-12”.

Đánh cược Bốn số

Cược bốn số hay còn gọi là cược góc hoặc cược góc vuông. Người tham gia chơi có thể được cược một lần lên đến 4 số bằng cách đặt cược một chip lên giữa bất kỳ một nhóm 4 số để nó chia đôi số cược 4 số, chẳng hạn như 29, 30, 32, 33 – nếu như trúng bất kỳ số nào trong cược 4 số thì tỷ lệ thanh toán số tiền thắng cược là 1 ăn 8.

Đánh cược Năm Số

Cược năm số là cược hàng trên. Người tham gia chơi có thể đặt cược lên đến năm số chỉ với một chip trên Top Line, gồm có “0” – “00” – “1” – “2” – và “3” – bằng cách đặt cược như chip hoặc là ở góc của “0” và “1”, hoặc là góc của “00” và “3”. Mức cố định thanh toán khi thắng cược là 1 ăn 6.

Đánh cược Sáu Số

Cược sáu số hay còn được gọi kháclà cược chia hàng hoặc còn gọi là dãy dôi. Người tham gia chơi có thể cược trên sáu số (hai hàng), chẳng hạn như là các số từ 1-6 có thể sử dụng bằng cách đặt cược chip thuộc các số cược ở giữa “1” và “4” và một nửa số cược ở khu vực “1-12”. Một lần nữa, bạn chỉ có thể thắng cược nếu trúng được các số cược từ 1-6, và mức thắng tiền cược lên đến cược 1 ăn 5.

(https://www.sbotoplinksbobet.com)

Header Ads

Viết một bình luận

DMCA.com Protection Status